Tăng Uyên Thi

Năm sinh: 1991HLV tại Curves: Lý Thường KiệtThời gian làm việc tại Curves: từ tháng 5/2017 Tôi đến Curves như ... Xem thêm

Chế Thị Thảo Khanh

Năm sinh: 1994HLV tại Curves: Lý Thường KiệtTổng số cm giảm: 21,5cmTổng số kg giảm: 1,4kgTổng % mỡ giảm: 3,5%Thời ... Xem thêm

Trương Thị Thanh Xuân

Năm sinh: 1991HLV tại Curves: Lý Thường KiệtTổng số cm giảm: 17,5cmTổng số kg giảm: 2kgTổng % mỡ giảm: 3,4%Thời ... Xem thêm
Tắt [X]