Câu Chuyện Thành Công: Hội viên Bội Dư – Curves Nguyễn Tri Phương

01/15/21 | Câu chuyện thành công |

“𝑩𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒖𝒅 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇, 𝒇𝒐𝒓 𝒉𝒐𝒘 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒚𝒐𝒖’𝒓𝒆 𝒕𝒓𝒚𝒊𝒏𝒈
𝑯𝒂̃𝒚 𝒕𝒖̛̣ 𝒉𝒂̀𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒂̆́𝒏𝒈”

Một câu chuyện Đạt mục tiêu thon thả mà năn nỉ mãi đến tận 4 tháng tập rồi HLV mới được chụp ảnh nè!

HLV tự hào về sự chăm chỉ của Cô Gái Xinh Xắn nha!  Chúc mừng Bội Dư nà!