CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN HÀ NGỌC KỲ DUYÊN – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

04/12/21 | Câu chuyện thành công |

“𝑲𝒉𝒊 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏, 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒐𝒂̉𝒊 𝒎𝒂́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒕𝒊𝒏h 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒉𝒐̛𝒏 𝒗𝒂̀ đ𝒆𝒎 𝒍𝒂̣𝒊 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒍𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒂𝒐 𝒉𝒐̛𝒏.”

Đến Curves, bạn không chỉ tập luyện mà còn được tham gia các hoạt động vui để không những có sức khỏe về thể chất mà còn có cả sức khỏe tinh thần nữa

Curves chúc mừng chị HÀ NGỌC KỲ DUYÊN  đã thay đổi vóc dáng đạt được mục tiêu của mình.

 Mọi người nhìn hình trước và sau khi tập luyện ở Curves em ấy đi là biết em ấy đã vui đến mức nào rồi đó.

𝒞𝒶́𝒸 𝒸𝒽𝒾̣ ℯ𝓂 𝓀𝒽𝒶́𝒸 𝓉𝒽𝒾̀ 𝓈𝒶ℴ? ℋ𝒶̃𝓎 𝒸𝒽ℴ ℯ𝓂 𝒷𝒾ℯ̂́𝓉 𝒸𝒶̉𝓂 𝓃𝒽𝒶̣̂𝓃 𝒸𝓊̉𝒶 𝒸𝒽𝒾̣ 𝓀𝒽𝒾 𝓉𝒶̣̂𝓅 𝓁𝓊𝓎ℯ̣̂𝓃 ℴ̛̉ đ𝒶̂𝓎 𝓃ℯ̀!

CURVES – CLB THỂ DỤC 30 PHÚT DÀNH CHO PHỤ NỮ
Hệ thống CLB Curves: https://curvesvietnam.com.vn/he-thong-clb để đặt lịch hẹn tham quan câu lạc bộ và phân tích vóc dáng cơ thể miễn phí.