Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng bạn không muốn tiếp tục sử dụng tài khoản hiện tại trên Curves Vie. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi xóa tài khoản khỏi hệ thống ứng dụng:

1. Không muốn xóa tài khoản

Trường hợp bạn thao tác nhầm vào nút xóa tài khoản, hay không hiểu rõ chức năng xóa tài khoản. Bạn hãy ấn nút Hủy để dừng hành động Xóa Tài Khoản

2. Khi tài khoản bị xóa

Hội viên sẽ không thể đăng nhập lại vào ứng dụng

Hội viên sẽ không thể nhận những tin tức, thông báo khuyến mãi đến từ Curves Vie.

Những tính năng đặc biệt dành riêng cho hội viên sẽ không thể sử dụng.

Lưu ý

Sau khi cân nhắc kỹ, nếu bạn vẫn mong muốn xóa tài khoản của bạn trên Curves Vie, bạn vui lòng Đồng Ý xác nhận xóa tài khoản. Curves Vie sẽ xoá tài khoản sau khi nhận được xác nhận.