CURVETTE OF THE YEAR 2020: TOP 5 HỘI VIÊN

01/14/21 | Sự kiện |

𝐊𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡

Trong cuộc sống cô gái nào cũng muốn là nữ chính trong câu chuyện của mình. Đừng ngại, hãy bước ra lột bỏ lớp áo tự ti. Thay đổi thói quen, kiến tạo lối sống lành mạnh, kiến tạo lại vóc dáng. Tiến lên phía trước đoạt lấy ước mơ.

𝑪𝒖𝒓𝒗𝒆𝒕𝒕𝒆 – 𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝑺𝒂𝒐 𝑻𝒐𝒂̉ 𝑺𝒂́𝒏𝒈 -Thay đổi suy nghĩ, thay đổi lỗi sống. Đội lên vương miệng của chính mình.