4 lỗi cơ bản khi dùng kem chống nắng, phạm phải thì đừng hỏi sao da cứ đen sạm hoài!

4 lỗi cơ bản khi dùng kem chống nắng, phạm phải thì đừng hỏi sao da cứ đen sạm hoài!

Việc bôi kem chống nắng sẽ trở nên vô ích nếu bạn cứ mãi mắc những lỗi cơ bản dưới đây. Mùa hè nắng như đổ lửa sắp đến rồi, việc sử dụng kem chống nắng đã quan trọng nay lại càng trở nên cần thiết và phải được chú trọng hơn. Thực sự trong công đoạn chăm sóc da tưởng...