CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN NGUYỄN PHƯƠNG CHI  – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN NGUYỄN PHƯƠNG CHI – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

Không có gì là không thể. Nhớ ngày đầu khi chị em mình gặp nhau thì chị vẫn rất đắng đo mãi việc tập rất nhiều nơi rồi nhưng các chỉ số đều bị bão hoà, không giảm được nữa.. Thời gian đầu tập luyện thì hiện tượng không thay đổi chỉ số vẫn lập lại chị nhĩ! Nhưng rất...