𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐀́𝐨 𝐃𝐚̀𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐀́𝐨 𝐃𝐚̀𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟎

🔥🔥Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, Curves tổ chức cuộc thi Miss Áo Dài 2020 đầu tiên tại Curves. Hôm nay cuộc thi ảnh online chính thức được bắt đầu: 𝟏𝟏/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎 – 𝟐𝟒/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟎. 🎁 𝐂𝐨̛ 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠:- 01...