Tại sao lại phải phân loại rác ?

Tại sao lại phải phân loại rác ?

Với tốc độ phát triển xã hội ngày càng nhanh rác thải của con người lại ngày càng nhiều hơn. Nhiều chất thải không thể tái chế, không thể phân hủy dẫn đến ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đáng báo động. Phân loại rác là điều cấp thiết trong...