DINH DƯỠNG ĐỂ PHÒNG BỆNH

“𝑪𝒐́ 𝒈𝒊̀ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒄𝒐́ 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉, 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒈𝒊̀ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒓𝒖̛̀ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆” – Sức khỏe không phải tất cả nhưng không có sức khỏe, nghĩa là không có gì. Joyce Meyer từng nói “𝑻𝒐̂𝒊 𝒕𝒊𝒏 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒎𝒐́𝒏 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒐 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏”. Người có sức khỏe là có hy vọng, và người có hy vọng là có tất cả mọi thứ. ... Xem thêm

Bác sĩ Vũ Hán tiết lộ bí quyết đánh bại virus corona chủng mới

"Cách thức tiêu diệt virus corona suy cho cùng là thông qua khả năng miễn dịch, sức đề kháng của con người. Chỉ cần bệnh nhân duy trì tâm thế tốt, điều trị đúng triệu chứng. Nhiều bệnh nhân nhẹ được chúng tôi quan sát sơ bộ, ước tính khoảng 2-3 tuần là có thể chuyển biến tốt. Nhóm trung niên cho dù nhiễm virus cũng không được hoảng sợ, cần phải giữ sự lạc quan" ... Xem thêm
Tắt [X]