Câu Chuyện Thành Công: Hội viên Thu Hiền – Curves Nguyễn Văn Trỗi

01/15/21 | Câu chuyện thành công |

Nghĩ Cách Giảm Cân Hoài, Cân Không Giảm. Nhào Vào Tập Curves! Giảm 4 Cân


Mục tiêu bao nhiêu không quan trọng, quan trọng bạn sẵn sàng quyết tâm biến nó thành kết quả bao nhiêu
Chị Hiền không cần chúng em tặng quà vì chị thích thì chị mua ngay thôi ( nhưng chúng em vẫn tặng) điều chị muốn là mỗi ngày được đi tập để cảm thấy mình vẫn luôn khỏe mạnh, tự tin và thấy mình ở phiên bản tốt hơn mỗi ngày!!!

Và đây là hình ảnh chị Hiền hoàn thành mục tiêu đặt ra lúc ban đầu, luôn tự tin, tươi cười và trẻ ra 15 tuổi từ tâm hồn đến thể chất!!Kết luận: Hãy như chị Hiền, Nhào vào Curves tập ngay và luôn! Để sớm thấy mình ở phiên bản hoàn thiện nhất có thể