Câu Chuyện Thành Công: Hội viên Trúc Phương – Curves Tô Hiến Thành

01/15/21 | Câu chuyện thành công |

Mỗi khi mỏi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình: “Tiếp tục đi… đừng dừng lại…
Mỗi bước có thể khó khăn hơn nhưng đừng dừng lại. Viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh thành công”