CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN VŨ THỊ NGỌC TUYẾT – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

04/06/21 | Câu chuyện thành công |

ℕ𝕙ữ𝕟𝕘 đ𝕚ề𝕦 𝕥ố𝕥 đẹ𝕡 đế𝕟 𝕧ớ𝕚 𝕒𝕚 𝕥𝕚𝕟 𝕥ưở𝕟𝕘, 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 đ𝕚ề𝕦 𝕥ố𝕥 𝕙ơ𝕟 đế𝕟 𝕧ớ𝕚 𝕒𝕚 𝕜𝕚ê𝕟 𝕟𝕙ẫ𝕟
Và… 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 đ𝕚ề𝕦 𝕥ố𝕥 𝕟𝕙ấ𝕥 𝕔𝕙ỉ đế𝕟 𝕧ớ𝕚 𝕟𝕘ườ𝕚 𝕜𝕙ô𝕟𝕘 𝕓ỏ 𝕔𝕦ộ𝕔.
Và đây cũng là 1 trong những thành viên của “team 10h30” 


Cảm ơn chị VŨ THỊ NGỌC TUYẾT đã tin tưởng để Curves đồng hành cùng chị trong hành trình chinh phục mục tiêu của mình 
Chúc các chị em nhà mình sẽ luôn có câu chuyện thành ng cho chính mình nha.

CURVES – CLB THỂ DỤC 30 PHÚT DÀNH CHO PHỤ NỮ
Hệ thống CLB Curves: https://curvesvietnam.com.vn/he-thong-clb để đặt lịch hẹn tham quan câu lạc bộ và phân tích vóc dáng cơ thể miễn phí.