𝐂𝐔𝐑𝐕𝐄𝐓𝐓𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎 !!!  𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝑺𝒂𝒐 𝑻𝒐𝒂̉ 𝑺𝒂́𝒏𝒈

𝐂𝐔𝐑𝐕𝐄𝐓𝐓𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎 !!! 𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝑺𝒂𝒐 𝑻𝒐𝒂̉ 𝑺𝒂́𝒏𝒈

Chung kết toàn quốc Curvette 2020 đã khép lại với kết quả hoàn toàn xứng đáng khi 3 ngôi vị cao nhất đã tìm thấy được chủ nhân của mình. 𝐂𝐔𝐑𝐕𝐄𝐓𝐓𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎 !!! 𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝑺𝒂𝒐 𝑻𝒐𝒂̉ 𝑺𝒂́𝒏𝒈 Đ𝒂̣𝒊 𝑺𝒖̛́ 𝑪𝒖𝒓𝒗𝒆𝒔 2020 đã thuộc về Hội viên: chị HOÀNG THỊ THU TRANG – CURVES BẮC NINHVới...
CURVETTE OF THE YEAR 2020: TOP 5 HỘI VIÊN

CURVETTE OF THE YEAR 2020: TOP 5 HỘI VIÊN

𝐊𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 Trong cuộc sống cô gái nào cũng muốn là nữ chính trong câu chuyện của mình. Đừng ngại, hãy bước ra lột bỏ lớp áo tự ti. Thay đổi thói quen, kiến tạo lối sống lành mạnh, kiến tạo lại vóc dáng. Tiến lên phía trước đoạt...
𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐇𝐕 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐨𝐩 𝟐𝐇𝐋𝐕 CURVETTE 2020

𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐇𝐕 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐨𝐩 𝟐𝐇𝐋𝐕 CURVETTE 2020

𝐂𝐮𝐫𝐯𝐞𝐭𝐭𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎 – 𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐨̉𝐚 𝐬𝐚́𝐧𝐠: không chỉ là cuộc chơi mà còn là thử thách cho chính tất cả Hội Viên của Curves. Cám ơn Mọi người đã đồng hành với Curves trong suốt quá trình diễn ra chương trình: “6 tháng, 1 thời gian không dài cũng không ngắn – nhưng đủ...