Đi 10.000 bước mỗi ngày có thực sự cần thiết?

Đi 10.000 bước mỗi ngày có thực sự cần thiết?

Theo thói quen, chúng ta vẫn thường nói nên đi bộ 10.000 bước một ngày. Vậy, con số 10.000 bước mỗi ngày như được khuyến cáo bắt nguồn từ đâu? Con số không tưởng này đến từ một sản phẩm máy đếm bước được bán tại Nhật Bản vào năm 1965 bởi công ty Yamasa Clock. Thiết bị...