CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN LƯU TỪ PHƯƠNG LINH – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG: HỘI VIÊN LƯU TỪ PHƯƠNG LINH – CURVES TÔ HIẾN THÀNH

BÍ QUYẾT LẤY LẠI SỰ TỰ TIN BẰNG BÀI TẬP 30′ MỖI NGÀY CỦA CÔ SINH VIÊN NĂM NHẤT. 𝘊𝘶̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘴𝘦̃ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘤𝘰̂ 𝘢̂́𝘱 𝘯𝘩𝘦́! Đã hơn nửa năm kể từ ngày mình tham gia vào Curves Tô Hiến Thành . Cơ thể của mình đã thay đổi rất rất nhiều và mình từ một người không thích...