Tập Curves – 30 phút được lợi gì?

Tập Curves – 30 phút được lợi gì?

Tiếp tục seri; 3 trong 30 lợi ích từ vòng tập Curves – câu lạc bộ dành cho nữ. Bạn là hội viên Curves lâu năm hay là thành viên mới nhưng bạn có biết lợi ích sau 30 phút tập, 3 buổi/ tuần tại Curves chưa? Đây là 3 lợi ích tiếp theo mà Curves gửi đến bạn cùng...