Tại sao HORMOMES lại quan trọng như vậy?

Tại sao HORMOMES lại quan trọng như vậy?

Ta thường được nghe về những lợi ích từ các hoạt động thể chất và cách giữ cơ thể luôn năng động  có tác động tích cực thế nào đến các chu kỳ tự nhiên của cơ thể. Thì hormone hoạt động như một “hệ điều hành” điều tiết các tính hiệu hóa học trong toàn bộ cơ thể...