CẢM NHẬN CỦA HỘI VIÊN TRƯƠNG TẠ TUYẾT TRINH – CURVES TÔ HIẾN THÀNH:  KHI BẠN NỖ LỰC HẾT LỰC CUỘC SỐNG LUÔN CHO BAN KẾT QUẢ XỨNG ĐÁNG!

CẢM NHẬN CỦA HỘI VIÊN TRƯƠNG TẠ TUYẾT TRINH – CURVES TÔ HIẾN THÀNH: KHI BẠN NỖ LỰC HẾT LỰC CUỘC SỐNG LUÔN CHO BAN KẾT QUẢ XỨNG ĐÁNG!

Những con số biết nói. Không phải cứ yêu chiều bản thân là yêu bản thân. Hội viên Tuyết Trinh sau thời gian gia nhập Curves đã nhận về cho bản nhiều giá trị khác nhau giúp bản thân đi lên! Hội viên Tuyết Trinh trước khi gia nhập câu lạc bộ Curves đã từng thử rất nhiều...