Điều chỉnh lối sống khỏe thời kỳ mãn kinh

Điều chỉnh lối sống khỏe thời kỳ mãn kinh

Thời kỳ mãn kinh là thời kỳ cơ thể phụ nữ có những thay đỗi rõ rệt, theo nhiều mặt: thể chất, tinh thần và sinh lý học. Mặc dù không hề thiếu các phương pháp y tế để điều chỉnh, nhưng đa số chúng đều chưa được chứng minh hoặc còn gây tranh cãi rất nhiều. Tuy nhiên,...