Mối liên hệ giữa nhịp tim và tuổi thọ: Người biết điều này có thể sống lâu hơn

Mối liên hệ giữa nhịp tim và tuổi thọ: Người biết điều này có thể sống lâu hơn

 Duy trì nhịp tim ổn định sẽ có một mức độ bảo vệ nhất định đối với tuổi thọ của con người, vì vậy nhịp tim có mối quan hệ trực tiếp với tuổi thọ. Nhịp đập của trái tim liên quan trực tiếp đến tính mạng con người. Nhịp tim là tần số mà tim của một người...