Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng: hội viên CAO THU HÀ – CURVES KIM MÃ

Câu Chuyện Truyền Cảm Hứng: hội viên CAO THU HÀ – CURVES KIM MÃ

Khi còn trẻ tôi được mọi người gọi là “béo có thương hiệu” “béo bền vững”. Các anh chị ở cơ quan thường bảo “đã bảo giờ thấy mày gầy đâu”, “ ăn đi lúc nào mày chả béo, thể trạng mày là người hít không khí cũng béo rồi”. Và từ đó tôi mặc nhiên mình béo và không thể...